Visual artist

News

Launching of the artist book k770 - k779

Finally!
k770 - k779 will be launched at the KMD-library Thursday January 24th 2019 from 18 - 19 hours. Invitation below (Norwegian only).

Read more about the project and see documentation here.

_DSC1507_liten.jpg


Boklansering: k770 – k779 av Vilde Salhus Røed

Torsdag 24. Januar kl. 18.00 – 19.00
KMD-biblioteket, Møllendalsveien 61

Introduksjon ved Trond Søbstad, spesialbibliotekar ved KMD-biblioteket
Presentasjon ved Vilde Salhus Røed


”I kompaktmagasinet på Bibliotek for kunst og design ved Universitetsbiblioteket i Bergen, KMD-biblioteket, står det noen hyllemetere med småskrifter og kataloger i mindre format, merket med ”k” for ”katalog”. k-samlingen har 83 kataloger med oppstillingssignatur k770 - k779. Dette er fotokataloger. De spenner i tid fra 70-tallet og frem til i dag, og er stort sett norske og skandinaviske, med noen øst-europeiske, europeiske og andre internasjonale innslag.

Fotokatalogene inneholder fotografi, og fotografi av fotografi slik de vises i utstillingsrom. De inneholder tekster som diskuterer, reflekterer og kontekstualiserer. I en av katalogene beskrives fotografiet som en ubestemt størrelse, eksemplifisert blant annet gjennom den stadig tilbakevendende spenningen mellom fotografiets ikoniske og indeksikalske status, og dets doble posisjon som kunst og dokument. En konsekvens av denne ubestemtheten er at fotografiets betydninger i stor grad produseres av konteksten bildene står i.”

- Fra innledningen i k770 - k779


Kunstnerbokenk770 – k779 (2018) er det avsluttende kapittelet i Vilde Salhus Røeds kunstprosjektOrd bilder tanker objekter, som hun har laget forBibliotek for kunst og design, Universitetsbiblioteket i Bergen,KMD-biblioteket.k770 – k779er en utvalgt sammensetning fra fotokatalogene, i et format som etterligner utstillingskataloger. Utvalget er basert på Vildes egen bakgrunn innen og interesse for kunstfotografiet.

Høsten 2017 lanserte Vilde den stedsspesifikke lydguiden Ord bilder tanker objekter, hvor publikum ved hjelp av en appblir tatt med rundt i biblioteket. Her blir Dewey desimalklassifikasjon brukt som rammeverk for Vildes videre assosiasjoner og interesser for browsing, materialitet/digitalisering, kunnskapsarkivering og –akkumulering, klassifisering og muligheten for å bruke kunstbiblioteket som linse for å se på kunsthistorien.

Ord bilder tanker objekterer i sin helhet støttet avFond for lyd og bilde, Norsk kulturråd, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.