Visual artist
*Deloitte-0280-Edit.jpg

Empty Orchestra - Deloitte Commission (2009)

 
Empty Orchestra   - Deloitte Commission (2009) Commission for Deloitte in their new offices in Damsgårdsveien 135, Bergen (Norway) Markers, foil, paper, epoxy, balls "Etter at fotografiet ble oppfunnet fikk vi en følelse av at vi holdt verden i våre hender, men selv før fotografiet kom til verden har vi forøkt å fremstille det vi vet i bildeform. Vi har gjennom bilder alltid forsøkt å styre våre omgivelser. Både visuelt, men også språklig:  Verden er flat som en pannekake.  Tittelen Empty Orchestra er det japanske ordet karaoke , oversatt til engelsk. På samme måte som i karaoke har kunstneren her tatt i bruk andres modeller og representasjoner av kunnskap om verden for å se om vi kan få ny kunnskap av å sette disse sammen på nytt. Hun stiller spørsmål om det vi tror er sant fortsatt er gyldig, og dermed også om vi kan påstå å vite noe som helst. Elementene i installasjonen slik den først kom til syne i utstillingssituasjonen er her spredt gjennom begge etasjene, noen er utelatt og atter andre har kommet til. Spesielt arksøylen inne på ett av kontorene har en spesiell historie, da den består av papirer fra Deloittes eget arbeid hentet fra de gamle kontorene, stablet sammen med papirer fra de nye kontorene."    - Anne Szefer Karlsen i Oversettelser fra verden nær oss (s. 85, Deloitte/Grøset. Katalog). The commission was to make a permanent installation as a translation of the temporary installation Empty Orchestra (2008) first exhibited at Bergen Kunsthall April 9. - 30. 2008.   Artistic consultant: Anne Szefer Karlsen/Hordaland Art Centre Producer: Stefan Törner Photo documentation: Magne Sandnes

Empty Orchestra - Deloitte Commission (2009)
Commission for Deloitte in their new offices in Damsgårdsveien 135, Bergen (Norway)
Markers, foil, paper, epoxy, balls

"Etter at fotografiet ble oppfunnet fikk vi en følelse av at vi holdt verden i våre hender, men selv før fotografiet kom til verden har vi forøkt å fremstille det vi vet i bildeform. Vi har gjennom bilder alltid forsøkt å styre våre omgivelser. Både visuelt, men også språklig: Verden er flat som en pannekake. Tittelen Empty Orchestra er det japanske ordet karaoke, oversatt til engelsk. På samme måte som i karaoke har kunstneren her tatt i bruk andres modeller og representasjoner av kunnskap om verden for å se om vi kan få ny kunnskap av å sette disse sammen på nytt. Hun stiller spørsmål om det vi tror er sant fortsatt er gyldig, og dermed også om vi kan påstå å vite noe som helst. Elementene i installasjonen slik den først kom til syne i utstillingssituasjonen er her spredt gjennom begge etasjene, noen er utelatt og atter andre har kommet til. Spesielt arksøylen inne på ett av kontorene har en spesiell historie, da den består av papirer fra Deloittes eget arbeid hentet fra de gamle kontorene, stablet sammen med papirer fra de nye kontorene."   
- Anne Szefer Karlsen i Oversettelser fra verden nær oss (s. 85, Deloitte/Grøset. Katalog).

The commission was to make a permanent installation as a translation of the temporary installation Empty Orchestra (2008) first exhibited at Bergen Kunsthall April 9. - 30. 2008.  
Artistic consultant: Anne Szefer Karlsen/Hordaland Art Centre
Producer: Stefan Törner

Photo documentation: Magne Sandnes

Markers on glass

Markers on glass

*Deloitte-0128-Edit.jpg
Foil on glass

Foil on glass

Deloitte's own documents (1999 - 2009) stacked from floor to ceiling, epoxy

Deloitte's own documents (1999 - 2009) stacked from floor to ceiling, epoxy

*Deloitte-0280-Edit.jpg
Balls coming through window

Balls coming through window

Balls on floor

Balls on floor

Balls coming through ceiling

Balls coming through ceiling

Marker on glass

Marker on glass

empty orchestra - DELOITTE COMMISSION